Προσωπικά Δεδομένα

Στην Options Cinemas έχουμε ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Options Cinemas σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των δικτυακών τόπων τρίτων. Επιπλέον δικτυακοί τόποι μπορεί να προστεθούν μελλοντικά, για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των οποίων σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Options Cinemas.

Γενικές Πληροφορίες και Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία «GROUPER CINEMAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, ΤΚ 17455, Λεωφόρος Ποσειδώνος 75, με ΑΦΜ 801817519 – ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού καθώς και των συνδεδεμένων με τον διαδικτυακό τόπο σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ως άνω εταιρεία στο εξής θα καλείται η «Εταιρεία».

Ορισμοί

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη, επισκέπτη ή/και  χρήστη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα».

 Ο όρος «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» συμπεριλαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής τις έννοιες των διαδικτυακών τόπων (web sites) και των εφαρμογών (apps).

Ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Για να διεκπεραιώνουμε την παροχή των υπηρεσιών μας ή την εκτέλεση των  παραγγελιών σας ενδέχεται να σας ζητείται να δίνετε προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, επίθετο, επάγγελμα, προορισμός αποστολής παραγγελίας, e-mail κλπ.) κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.  Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε αυτοβούλως, είτε στέλνοντας μας e-mail, είτε στη φόρμα συλλογής Newsletter, είτε εάν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις που μας επιτρέπει ο νόμος και συγκεκριμένα:

 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος 
 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπεύθυνου επεξεργασίας
 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τρίτος, όπως ορίζει ο νόμος
 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού σας συμφέροντος

 

Σκοπός Επεξεργασίας

Στα πλαίσια των ανωτέρω νομικών βάσεων επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Για να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τα προϊόντα μας και την βέλτιστη χρήση των υπηρεσιών μας
 • Για να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων, των εφαρμογών για κινητά, των ιστοσελίδων της  εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα, των επισκεπτών, των κινηματογράφων μας, και να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τυχόν αλλαγές αυτών
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των επισκεπτών και της εταιρείας μας (πρόγραμμα πιστότητας).
 •  Για να σας παρέχουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ και να προωθήσουμε υπηρεσίες της εταιρείας.
 • Για να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα  της διαφήμισης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μέσω τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης στα κοινωνικά δίκτυα)
 • Για να δημιουργήσουμε μια εικόνα των προσωπικών προτιμήσεών των επισκεπτών και γενικά του τρόπου χρήσης  των υπηρεσιών μας, ώστε οι προσφορές μας να προσαρμόζονται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες τους. 

 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων

 • Με την αγορά εισιτηρίου μέσω των ιστοσελίδων μας options-cinemas.gr και tickets.options-cinemas.gr ή των εφαρμογών μας για κινητά.
 • Με την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω των ιστοσελίδων μας options-cinemas.gr και tickets.options-cinemas.gr ή των εφαρμογών μας για κινητά.
 • Μέσω διαγωνισμών, όπου για την συμμετοχή ζητείται η παροχή προσωπικών δεδομένων απαραίτητων για την συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 • Μέσω ερευνών αγοράς.
 • Μέσω της παρουσίας της εταιρίας στα κοινωνικά δίκτυα.
 • Μέσω της εγγραφής των επισκεπτών στο newsletter της εταιρείας
 • Μέσω της εγγραφής στο πρόγραμμα πιστότητας της εταιρείας
 • Μέσω του κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης

Κατηγορίες Δεδομένων που δύναται να συλλεχθούν

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης και Επικοινωνίας όπως: όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, φύλο, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, καθώς και παρόμοια αναγνωριστικά στοιχεία,  ημερομηνία γέννησης, ηλικία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και αριθμοί τηλεφώνου σταθερό/κινητό.
 • Οικονομικά δεδομένα και πληροφορίες συναλλαγών - αυτά συνίστανται σε στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση οικονομικών/τραπεζικών συναλλαγών και μπορεί  να περιλαμβάνουν: τήρηση λογαριασμού για ηλεκτρονικό πορτοφόλι, στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας, χρήση κουπονιών, συμμετοχή σε προσφορές, στοιχεία μελών καθώς και άλλες λεπτομέρειες προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από την εταιρεία
 • Δεδομένα τεχνολογίας, που συλλέγονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιείτε και περιλαμβάνουν τον τύπο/μοντέλο της συσκευής σας, τη διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP),τα δεδομένα της σύνδεσής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης σας, και τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης.
 • Πληροφορίες προφίλ και προτιμήσεων μάρκετινγκ– αυτές συνίστανται σε δεδομένα προφίλ όπως τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις σας, τα σχόλιά σας, απαντήσεις σε έρευνα αγοράς και οι προτιμήσεις των πελατών για τη λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ από εμάς και από συνεργαζόμενα με εμάς τρίτα μέρη.
 • Υλικό βιντεοεπιτήρησης

Cookies

Ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου συλλέγεται μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνικών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών, τα οποία μεταφορτώνονται και μπορεί να αποθηκευτούν στη συσκευή χρήστη σας, π.χ. τον υπολογιστή, το smartphone ή το tablet σας. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε και μπορεί να είναι παρόμοιες με τα cookies είναι εικονοστοιχεία παρακολούθησης, Java scripts, tags και web beacons. Eσείς σαν επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς την αποδοχή της χρήσης cookies. Συνοπτικά, τα cookies τα οποία χρησιμοποιούμε σαν ιστοσελίδα, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Βοηθάνε την ιστοσελίδα να λειτουργεί πρωταρχικά, να είναι εύχρηστη κάνοντας δυνατή τη χρήση βασικών λειτουργιών, όπως περιήγηση στη σελίδα μας, και πρόσβαση σε ασφαλείς τοποθεσίες της ιστοσελίδας μας. Η ιστοσελίδα δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση αυτών. Η χρήση τους είναι αποδεκτή από το νόμο ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Κάμερες Ασφαλείας και Καταγραφικά Εικόνας

Για λόγους δημόσιας ασφάλειας, η Options Cinemas έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα ασφαλείας με χρήση καμερών παρακολούθησης και καταγραφής χώρων και εξοπλισμού Καταγραφικών Κυκλώματος Τηλεόρασης (Closed Circuit Television – CCTV).

Η χρήση του κλειστού κυκλώματος καταγραφών γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας προκειμένου να αποφεύγονται έγκαιρα ατυχήματα και τυχόν δολιοφθορές σε περιουσιακά αγαθά και υπαλλήλους – επισκέπτες των κινηματογράφων.

Οι κάμερες καταγράφουν σε συνεχή βάση και τηρούν τα δεδομένα για καθορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι το μέγιστο χρονικό διάστημα των 14 ημερών, πέραν του οποίου τα δεδομένα σβήνονται μόνιμα και χωρίς δυνατότητα ανάκτησης και το μέσο καταγραφής ανακυκλώνεται και καταγράφονται επ’ αυτού νεότερα δεδομένα. Στις κάμερες και τις καταγραφές έχουν ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των κινηματογράφων. Οι καταγραφές χρησιμοποιούνται εφόσον συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική οδηγία της ΑΠΔΠΧ (1/2011),οι κάμερες στοχεύουν γενικά τους χώρους και δεν καταγράφουν χαρακτηριστικά και κινήσεις συγκεκριμένων επισκεπτών ή εργαζομένων.

Τα καταγραφικά συστήματα όπου αποθηκεύονται οι καταγραφές των καμερών, βρίσκεται σε συνεχώς ελεγχόμενους και εποπτευόμενους χώρους με διαβαθμισμένη πρόσβαση, μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

Καταγεγραμμένα δεδομένα δεν εξέρχονται εκτός των χώρων του κινηματογράφου με κανένα μέσο και για κανένα λόγο, παρά μόνο με έγγραφη εντολή της αστυνομίας, προς διερεύνηση παρανόμων πράξεων ή σοβαρών περιστατικών ασφαλείας, για συγκεκριμένη καταγραφή συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επισκόπηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υφίστανται επεξεργασία από εμάς ή για λογαριασμό μας. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο email info@options-cinemas.gr και υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν, και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους και κανονισμούς. Έχετε το δικαίωμα επίσης να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατ’ απαίτησή σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων

Έχετε επίσης το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι, θα εξακολουθήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και εφόσον το πράξετε, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση για τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της εκ μέρους μας επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να υποβάλουν παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους (www.dpa.gr). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, οι καταγγέλλοντες πρέπει να υποβάλουν προηγουμένως το παράπονό τους στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον υπεύθυνο προστασίας.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα και για να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας. Οι εν λόγω τρίτοι είναι πάροχοι υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για την παροχή σε εμάς μιας υπηρεσίας και για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων, πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να οργανώσουμε εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες, διαφημιστικές εταιρείες και πρακτορεία ΜΜΕ για σκοπούς εμπορικής προώθησης και έρευνας, εταιρείες μαζικής αποστολής emails. Απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενδέχεται, επίσης, να χρειαστεί να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς επιβολής του νόμου, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

Τέλος, μπορεί να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε πιθανό αγοραστή καθώς και σε συνεργάτες ή σύμβουλούς του, σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης, εκκαθάρισης ή εξαγοράς της εταιρείας μας. Σε αυτή την περίπτωση ο αποδέκτης θα συμμορφώνεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον διαδικτυακό της τόπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής.

Ο διαδικτυακός μας τόπος μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλοι διαδικτυακοί τόποι, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Επίσης, εάν επιλέξετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες από τον διαδικτυακό μας τόπο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4624/2019).

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μας για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@options-cinemas.gr