Όροι χρήσης

Ως επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.options-cinemas.gr) οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεσθε. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά και/ή ειδικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η Grouper Cinemas AE, δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οφείλετε κάθε φορά να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον δε, εξακολουθείτε τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχεσθε τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να απέχετε από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download),μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Options Cinemas. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας Δικτυακό τόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/ χρήστη

Ως επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από εσάς, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής σας ευθύνης.

Μη Εξουσιοδοτημένη Χρήση της Ιστοσελίδας

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με την ιστοσελίδα και η χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες των Options Cinemas, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα εξωδικαστικά και ένδικα βοηθήματα διαθέσιμα στην Grouper Cinemas ΑΕ.

Ασφάλεια Συναλλαγών

H ιστοσελίδα των Options Cinemas έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας των Options Cinemas περιλαμβάνουν:

1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος. 

2.Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall),για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας των Options Cinemas. 

3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας των Options Cinemas. 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.options-cinemas.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994),που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Σύνδεσμοι (links)

Μέσα από το www.options-cinemas.gr ενδέχεται να εμφανίζονται σύνδεσμοι (links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. H Grouper Cinemas ΑΕ δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτές τις σελίδες ούτε στο περιεχόμενό τους. Εάν αντιμετωπίσετε ή διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα κατά την πρόσβασή σας σε άλλους δικτυακούς τόπους από www.options-cinemas.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας των Options Cinemas, γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων ή/και των προϊόντων  και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα των Options Cinemas έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. Τα Options Cinemas διατηρoύν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Grouper Cinemas AE χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού της τόπου να διακρίνονται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και ορθότητα. Σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν προκληθεί στο χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του Δικτυακού της τόπου. Η Grouper Cinemas AE ουδεμία εγγύηση παρέχει, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχει από το Δικτυακό της τόπο. Η Grouper Cinemas AE σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ οιουδήποτε σφάλματος ή ιού παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, από το Δικτυακό της τόπο ή από άλλη ιστοσελίδα ή άλλο διακομιστή μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

B. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H υπηρεσία ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Options Cinemas δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε να απολαύσετε την ταινία που επιθυμείτε. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.options-cinemas.gr,  ή tickets.options-cinemas.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της Grouper Cinemas AE. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς και Χρήσης Εισιτηρίων εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό:

 • Η αγορά του εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την προβολή που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην παράσταση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.
 • Η αγορά του εισιτηρίου ισχύει μόνο για ένα άτομο και αποκλειστικά και μόνο για την ημερομηνία, παράσταση, ώρα και θέση για την οποία έχει εκδοθεί, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον κάτοχο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κάτοχος του εισιτηρίου να πληροί το ηλικιακό όριο ανάλογα με την καταλληλόλητα της ταινίας.
 • Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, δύναται να ακυρωθούν.
 • Όλες οι θέσεις που διατίθενται είναι αριθμημένες και αφορούν καθήμενους.
 • Το εισιτήριο πρέπει να φυλάσσεται μέχρι το τέλος της προβολής και να επιδεικνύεται στο προσωπικό του χώρου εφόσον ζητηθεί.
 • Η είσοδος στο χώρο και η προβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτοκόλλα που θα ισχύουν την χρονική στιγμή της διεξαγωγής της.
 • Απαγορεύεται η είσοδος και η κατανάλωση στο χώρο του κινηματογράφου προϊόντων που δεν προέρχονται από τους χώρους του κινηματογράφου και το κυλικείο του.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο του κινηματογράφου ατόμων υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο του κινηματογράφου ατόμων που φέρουν γυάλινες φιάλες, μεταλλικά κουτιά αναψυκτικού, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και ότι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των θεατών και του προσωπικού. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου στην είσοδο για λόγους ασφαλείας.
 • Απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση, η φωτογράφιση και η ηχογράφηση μέρους ή του συνόλου της ταινίας με οποιοδήποτε μέσο (πχ φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, βιντεοκάμερα κλπ) και για οποιοδήποτε σκοπό.
 • Για αγορά εκπτωτικών εισιτηρίων, όπου προβλέπονται, θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα του δικαιούχου με την επίδειξη του σχετικού δικαιολογητικού (πχ φοιτητικό πάσο, κάρτα ανεργίας κλπ).
 • Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά των θεατών, και για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο του κινηματογράφου.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του κινηματογράφου.
 • Το προσωπικό του κινηματογράφου βρίσκεται στο χώρο με σκοπό την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, καθώς και την ομαλή διεξαγωγή της προβολής. Οι θεατές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού. Το προσωπικό έχει το δικαίωμα να απομακρύνει από τον χώρο του κινηματογράφου θεατή/ θεατές που παρακωλύουν με την συμπεριφορά τους την ομαλή εξέλιξη της προβολής ή/ και το δικαίωμα άλλων θεατών να παρακολουθήσουν την προβολή. 
 • Το παρόν εισιτήριο δεν ακυρώνεται ούτε επιστρέφεται, ενώ το αντίτιμό του δεν εξαργυρώνεται σε καμία περίπτωση πχ σε περίπτωση μη προσέλευσης του κατόχου του στην προβολή ή σε περίπτωση μεταμέλειάς του. Ομοίως, τυχόν έξοδα για την υπηρεσία πώλησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων δεν επιστρέφονται. Επίσης ο κινηματογράφος δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει τυχόν κλαπέντα ή απολεσθέντα εισιτήρια.
 • Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της προβολής λόγω καιρικών συνθηκών ή ανωτέρας βίας, τα εισιτήρια φυλάσσονται από τον πελάτη με σκοπό να αντικατασταθούν με εισιτήρια ίδιας αξίας είτε για ίδια προβολή είτε για έτερη προβολή και ταινία σε άλλη ημέρα στον ίδιο χώρο.
 • Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της προβολής, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία και με τον τρόπο που θα ανακοινωθεί από την εταιρεία. Ο θεατής αποδέχεται ότι η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από την ματαίωση της προβολής. Τυχόν έξοδα για την υπηρεσία πώλησης εισιτηρίων (service fees) δεν επιστρέφονται. 
 • Αιτήματα για μεταβολές/ αλλαγές εισιτηρίων γίνονται αποδεκτά εγγράφως στο mail  info@options-cinemas.gr και εως 24 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα προβολής που αναγράφεται στα εισιτήριά σας. Η αποστολή του αιτήματος δεν συνιστά και ταυτόχρονη αποδοχή του από την εταιρεία, η οποία θα το εξετάσει και θα σας απαντήσει εγγράφως.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την αγορά σας & το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μέσω mail στο info@options-cinemas.gr