Θέσεις εργασίας

Open Air Options Ilion

Θέση σερβιτόρου θερινού κινηματογράφου (part time):

 • Δυνατότητα εργασίας απογευματινές ώρες
 • Ευχάριστος/η, ευγενικός/ή & διακριτική εξυπηρέτηση
 • Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Open Air Options Smart Park

1. Θέση Ταμία θερινού (full time/ part time)

Αρμοδιότητες:

 • Έκδοση εισιτηρίων
 • Ενημέρωση για ωράρια προβολής
 • Διαχείριση ταμείου (μετρητά & pos)
 • Δυνατότητα εργασίας απογευματινές ώρες

Προσόντα:

 • Ευγένεια & ομαδικό πνεύμα
 • Xρήση Η/Υ
 • Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

2. Υπάλληλος κυλικείου (full time/ part time)

Αρμοδιότητες:

 • Προετοιμασία snack (pop corn κ.α.)
 • Παρασκευή ροφημάτων
 • Καθαριότητα χώρου
 • Ενημέρωση Τμήματος Προμηθειών για τυχόν ανάγκες/ ελλείψεις

Προσόντα:

 • Ευγένεια & ομαδικό πνεύμα
 • Xρήση Η/Υ
 • Κάτοχος βιβλιαρίου υγείας εργαζομένου σε ισχύ (εάν δεν υπάρχει θα πρέπει να εκδοθεί)
 • Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

3. Χειριστής μηχανημάτων προβολής (full time/ part time)

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εξοπλισμού & μηχανημάτων για την προβολή ταινιών 
 • Παρακολούθηση καθόλη τη διάρκεια προβολής προκειμένου να διαλυφάλασεται η ορθή λειτουργία
 • Δυνατότητα επίλυσης τυχόν βλάβης

Προσόντα:

 • Απαραίτητη η γνώση Η/Υ
 • Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Η εταιρία δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και ότι τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για διάρκεια τριών μηνών, με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων τους για τη θέση που έχουν υποβάλλει την αίτηση και διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία.

Ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

Για αποστολή βιογραφικών, επικοινωνήστε με την κα Ματίνα Γωγιού mgogiou@grouper-entertainment.com