Θέσεις εργασίας

Αγγελίες 19/12/2023

Options Cinemas Glyfada

Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση ταμείου
 • Προετοιμασία σνακ
 • Έλεγχος και συμπλήρωση αποθεμάτων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 • Εργασία σε βάρδιες
 • Τήρηση κανόνων και οδηγιών από τον cinema manager

Προσόντα:

 • Ευγένεια και χαμόγελο στην εξυπηρέτηση
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
 • Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος οδήγησης 

Αγγελίες 1/9/2023

Options Cinemas Μακεδονία

Αρμοδιότητες:

 • Eξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση ταμείου
 • Προετοιμασία σνακ
 • Έλεγχος και συμπλήρωση αποθεμάτων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 • Εργασία σε βάρδιες
 • Τήρηση κανόνων και οδηγιών από τον cinema manager

Προσόντα:

 • Eυγένεια και χαμόγελο στην εξυπηρέτηση
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
 • Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος οδήγησης 

Παρέχεται εκπαίδευση σε πολλαπλά πόστα.

Η εταιρία δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και ότι τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για διάρκεια τριών μηνών, με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων τους για τη θέση που έχουν υποβάλλει την αίτηση και διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία.

Ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

Για αποστολή βιογραφικών, επικοινωνήστε με την κα Ματίνα Γωγιού mgogiou@grouper-entertainment.com