Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Playmobil

H "GROUPER CINEMAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." (εφεξής καλούμενη "Διοργανωτής/ Διοργανώτρια") διοργανώνει διαδικτυακά την παρούσα ενέργεια με σκοπό την προώθηση συμβολικών δώρων της PLAYMOBIL.

Α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο διαγωνισμός αφορά στην εκδήλωση συμμετοχής για τη συλλογή στοιχείων προς αξιοποίηση σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες. Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν 380 τυχεροί οι οποίοι συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους θα κερδίσουν από μια φιγούρα της PLAYMOBIL (190 PLAYMOBIL Figures σειρά 19 κορίτσι 70566 και 190 PLAYMOBIL Figures σειρά 11 αγόρι 9146).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
 3. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους στη φόρμα που έχει συνθέσει η Διοργανώτρια στον ιστότοπό της στην ακόλουθη σελίδα https://www.options-cinemas.gr/contact
 4. Κάθε συμμετέχων μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στο διαγωνισμό.
 5. Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα διαρκέσει από την 8/3/2023 μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.
 6. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή / και μέσω τηλεφώνου που έχουν δηλώσει με την λήξη της ενέργειας ήτοι εξάντλησης των αποθεμάτων.
 7. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει από τον κινηματογράφο που έχουν συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής. 
 8. Λόγω του ότι τα δώρα αφορούν ανηλίκους, θα παραλαμβάνονται μόνο από πρόσωπο που ασκεί τη γονική του μέριμνα. 

 9. Τα δώρα είναι αυστηρά προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

 10. Σε περίπτωση που κάποιος κληρωθείς δεν παραλάβει το δώρο του εντός ενός (1) μηνός από την ειδοποίησή του, η εταιρία απαλλάσσεται από κάθε σχετική υποχρέωση έναντι αυτού του κληρωθέντος.

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. Ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, παρέχει στη Διοργανώτρια την ανέκκλητη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών προώθησης των προϊόντων της.
 2. Ενημερώθηκα για τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της PLAYMOBIL www.playmobil.gr και με τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό δηλώνω ότι θέλω να μαθαίνω τα νέα της Playmobil Hellas και να λαμβάνω δωρεάν υλικό από αυτήν (για προϊόντα, προσφορές, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς κλπ).

 3. Την PLAYMOBIL HELLAS Μονοπρόσωπη Α.Ε., ουδεμία ευθύνη απορρέουσα με οποιονδήποτε τρόπο από τον παρόντα Διαγωνισμό βαρύνει.
 4. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση.
 5. Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων ισχύει η Πολιτική Προστασία Δεδομένων στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας www.options-cinemas.gr
 6. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν.2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματός του που θα απευθύνει στην εταιρία στο info@options-cinemas.gr

GROUPER CINEMAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 75, ΑΛΙΜΟΣ ΤΚ 17455

ΤΗΛ: 210 8092 871

info@options-cinemas.gr